Tarcza antykryzysowa – zmiany w prawie podatkowym

Wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zobowiązuje rząd do wdrażania nowych rozwiązań, z których mogą skorzystać właściciele przedsiębiorstw. Ochrona funkcjonujących na rynku firm oraz zatrudnionych pracowników jest obowiązkiem rządu. Jakie zmiany w zakresie prawa podatkowego planuje rząd?

Proponowane zmiany w ustawie zostały przedstawione 20 marca. Celem wprowadzanych zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności.

Zmiany w prawie podatkowym, które mogą zostać wprowadzone to m.in.:
– wprowadzenie nowych zasad dotyczących rozliczenia straty (jeżeli przedsiębiorcy zanotują spadek przychodów o min. 50% w stosunku do 2019 r., będą mieli możliwość obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł)
– odroczenie terminu składania nowego JPK-VAT z deklaracją
– zmiana terminu zgłaszania danych do CRBR na 13 lipca 2020 roku
– wydłużenie terminu zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych do 20 lipca 2020 roku
– zwolnienie z PCC umów pożyczkowych zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 roku (pod warunkiem, że biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu)

Rząd planuje również wprowadzić korzystne rozwiązania dla małych podatników. Jedną z proponowanych zmian jest możliwość rezygnacji z 2020 roku z uproszczonych zaliczek i obliczać je od bieżących dochodów.

Ustawa umożliwia również organom podatkowym zwieszenie z urzędu albo na wniosek postępowań lub kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych.