Tarcza Branżowa – dotacja 5000 zł

Komu przysługuje dotacja 5000 zł z Tarczy Branżowej? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o przyznanie świadczenia?

Dotacja 5000 zł skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w grudniu 2021 r. ze względu na sytuację epidemiczną zostali zmuszeni do zamknięcia lokali, a także w grudniu 2021 r. odnotowali co najmniej 40 proc. spadek przychodu i spełniali na dzień 31 marca 2021 r. warunek dotyczący przeważającego kodu PKD.

Wymagane kody PKD:
? 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
? 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
? 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Termin składania wniosków:
Od dnia 01 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.

Forma składania wniosków:

Wyłącznie elektronicznie