Tax Free od 1 stycznia 2022 r.

Zwrot podatku VAT dla podróżnych umożliwia uzyskanie zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.

Uzyskanie zwrotu zobowiązuje do spełnienia określonych warunków:

  • dokonanie zakupu towarów w Polsce o wartości powyżej 200 zł
  • otrzymanie paragonu z kasy rejestrującej dokument Tax Free
  • wywiezienie towarów w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskanie potwierdzenia przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Od stycznia 2022 roku sprzedawcy w sytsemie zwrotu podatku VAT podróżnym zobowiązani będą do wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej.

Rejestracji można dokonać na plarformie PUESC.

Warunkiem możliwości zarejestrowania się w systemie Tax Free są:

  • posiadanie statusu czynnego podatnika VAT
  • posiadnie co najmniej jednej kasy rejestrującej online