Trzynasta emerytura 2022r. bez podatku

Ile wyniesie świadczenie „Trzynasta emerytura 2022r.”? Kiedy wypłata świadczenia?

Zgodnie z informacją przedstawioną w ustawie „trzynastka” będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie.

Trzynasta emerytura w 2022 roku wyniesie 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto).

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w przypadku tej emerytury zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Uwaga!
Nie ma obowiązku składania dodatkowych wniosków o przyznanie świadczenia.

Kto może skorzystać ze świadczenia? Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.