Ulga rehabilitacyjna 2023

Ulga rehabilitacyjna 2023 – co się zmieni? Na co warto zwrócić uwagę chcąc zastosować ulgę rehabilitacyjną?

Ulga rehabilitacyjna może zostać odliczona w zeznaniu rocznym za 2022 rok (składanym do 2 maja 2023 roku).

Dobrowolne ubezpieczenie – zmiany od 2022 roku

Ta ulga skierowana jest do osób niepełnosprawnych ponoszących wydatki w zakresie korzystania z odpowiedniego sprzętu, leków a także czynności mających na celu pomoc w powrocie do zdrowia.

Z powyższej ulgi mogą również skorzystać osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 15 010,56 zł.


Osoba niepełnosprawna powinna posiadać:

  • orzeczenie o niepełnosprawności należącej do I, II lub III grupy lub
  • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną lub
  • orzeczenie o niepełnosprawności, dla osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

 

Do dokumentów potwierdzających możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej zaliczamy m.in.:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
  • decyzja, która przyznaje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną

 


Isototnie należy zaznaczyć, że ulga przyznawana jest na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki osób niepełnosprawnych lub osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

 

oferta-ksiegowa

Biuro rachunkowe Auditori

Profesjonalna obsługa księgowa online, zakładanie firm, doradztwo.