Umowa o pracę stanowi oświadczenie woli dwóch stron (najczęściej pracownik oraz pracodawca), które zobowiązują pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy w wyznaczonym miejscu oraz czasie.
Obowiązkiem pracodawcy w ramach zawartej umowy jest zatrudnienie pracownika oraz wypłata ustalonego wynagrodzenia.

Istotne jest, aby umowa o pracę została sporządzona na piśmie oraz zawierała najważniejsze informacje dotyczące warunków zatrudnienia, rodzaju umowy oraz stron umowy.

Wyróżniamy:
– umowę o pracę na okres próbny
– umowę o pracę na czas nieokreślony
– umowę o pracę na czas określony

Na umowie o pracę powinny znaleźć się takie informacje jak:
– rodzaj wykonywanej pracy
– miejsce
– wysokość wynagrodzenia
– wymiar czasu pracy
– termin rozpoczęcia pracy

Pracodawcy powinni stosować się do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia pracownika oraz prowadzenia administracji pracowniczej. Pozwala to zadbać zarówno o bezpieczeństwo zatrudnionych jak również sprawy przedsiębiorstwa.