Powrót na stronę główną

***

Przepisy Kodeksu Pracy informują o tym, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają możliwość skorzystania z „urlopu na żądanie”. W jakich sytuacjach przysługuje ten rodzaj urlopu? W jakim wymiarze?

Zgodnie z informacją w Kodeksie Pracy:

“Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”

Warto podkreślić, że łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika w formie „urlopu na żądanie” nie może przekroczyć 4 dni.

Urlop na żądanie nie zwiększa wymiaru okresu, jaki przysługuje pracownikowi na wypoczynek. Można jednoznacznie określić, że urlop na żądanie wlicza się w okres urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie za „urlop na żądanie” przysługuje w wysokości 100% zapłaty.

Istotnie należy również wspomnieć o tym, że pracodawca ma prawo odmówić urlopu na żądanie, ale tylko w określonych sytuacjach.