Urlop rodzicielski w 2022 roku

Na wstępie tego artykułu należy zaznaczyć, że urlop rodzicielski nie jest pojęciem równoznacznym z urlopem macierzyńskim. Urlop rodzicielski przyznawany jest po urlopie macierzyńskim.

Wymiar urlopu macierzyńskiego:
🔸 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka,
🔸 31 tygodnie przy bliźniakach,
🔸 33 tygodnie przy trójce dzieci,
🔸 35 tygodni przy czwórce dzieci,
🔸 37 tygodni przy piątce i większej liczbie dzieci.

Warto zaznaczyć, że nie ma obowiązku korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi:
🔸 32 tygodnie – przy urodzeniu jednego dziecka
🔸 34 tygodnie – przy urodzeniu bliźniaków i większej liczby dzieci

Istotne jest, że z urlopu rodzicielskiego mogą w tym samym czasie korzystać dwie osoby (matka i ojciec dziecka → 16 tygodni na osobę).

Urlop rodzicielski może być wykorzystany w całości lub w maksymalnie 4 częściach.

Urlop rodzicielski można wykorzystać do 6 roku życia dziecka.

🔶🔶🔶 Urlop rodzicielski w 2022 roku
Zgodnie z założeniami dyrektywy work-life-balance od 2022 roku urlop rodzicielski będzie dłuższy o 9 tygodni. Celem wdrożenia nowych rozwiązań jest włączenie w proces wychowywania dziecka ojców oraz pomoc matkom w powrót na rynek pracy.

Powrót do strony głównej