Wprowadzenie kas fiskalnych online w 2021 roku

Trwająca epidemia COVID-19 znacząco wpływa na planowane zmiany w przepisach księgowych, podatkowych oraz prawnych. Ciągle przesuwające się terminy wprowadzają duże zamieszanie wśród osób prowadzących własny biznes.

Jednym ze skutków obecnej sytuacji w Polsce jest przesunięcie terminów wprowadzenia obowiązku stosowani kas fiskalnych online.

Obecna sytuacja zmusza Rząd do ciągłej analizy potencjalnych wariantów możliwych do wdrożenia zmian w przepisach.

Ministerstwo Finansów planuje odroczyć:
1. Termin wdrożenia kas online dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 lipca 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. tj.
– dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; a także
– dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

2. Termin na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. tj. do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Projekt jest na etapie prac legislacyjnych.

Warto zaznaczyć, że podatnicy, którzy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jeżeli nie wiedzą Państwo jak księgować lub co zrobić, aby bezpiecznie prowadzić księgowość swojej firmy to zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym AUDITORI.