Wsparcie w ramach tarczy 8.0

Czym jest tarcza antykryzysowa? Składa się z proponowanych przez rząd rozwiązań, których celem jest ochrona państwa oraz obywateli przez kryzysem.

Filary tarcz:
– ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników,
– finansowanie przedsiębiorców,
– ochrona zdrowia,
– wzmocnienie systemu finansowego,
– inwestycje publiczne.

Z dniem 28 lutego uruchomiono kolejne wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych trwającą pandemią. Przedsiębiorcy mogą korzystać m.in. z pomocy w formie:

świadczeń postojowych,
dofinansowań do wynagrodzeń pracowników (miesięczne dofinansowanie w kwocie 2000 zł na jednego pracownika na maksymalny 3 miesięczny czas trwania pomocy)
dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności (pomoc skierowana jest do mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców w kwocie 5000 zł)
zwolnienia z opłacania składek ZUS (prawo do wsparcie przysługuje za jeden albo za dwa miesiące, czyli za styczeń 2021 rok albo za grudzień 2020 rok i styczeń 2021 rok albo za luty 2021 rok. Warto zaznaczyć, że zwolnienie  obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za te miesiące).

Decydując się na skorzystanie z tarcz antykryzysowych przedsiębiorcy powinni zdecydować się na pomoc osób, które doradzą oraz przygotują odpowiednie wnioski. Właściwe przygotowanie formularzy oraz wniosków to połowa sukcesu.