Wydłużenie terminu składania sprawozdań finansowych

Przewiduje się wprowadzenie projektu zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wydłużających terminy sporządzania i składania sprawozdań finansowych za 2021 rok.

Obecnie sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego oraz przedstawione właściwym organom.

Standardowe terminy:

? sporządzenie sprawozdania finansowego do 31 marca

? zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca

Uwaga!

Powyższe terminy dotyczą jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Projekt zmian przewiduje wprowadzenie nowych terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. dla określonych podmiotów:

? sporządzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca

? zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września

Wysłanie dokumentów powinno nastąpić nie później niż do 15 października 2022 r.