Wynagrodzenie chorobowe dla nowego pracownika

Wynagrodzenie chorobowe dla nowego pracownika – na co warto zwrócić uwagę?

Na początku warto zaznaczyć, że wynagrodzenie chorobowe przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Inny rodzaj zatrudnienia (np. umowa zlecenie) nie uprawnia do skorzystania z płatnego chorobowego.

W drugiej kolejności należy sprawdzić, czy pracownik w czasie zatrudnienia nie korzystał już z wynagrodzenia chorobowego oraz czy nie wykorzystał limitu wynoszącego 33 lub 44 dni (liczba dni uzależniona od wieku pracownika). Jeżeli limit został wykorzystany to pracownika od pierwszego dnia ponownej niezdolności do pracy mógłby wnioskować o prawo do zasiłku chorobowego.

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy z uwzględnieniem przepisów art. 4, art. 8-9 i art. 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133) – wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w sytuacjach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, a więc m.in. wówczas, gdy:

  • jego niezdolność do pracy przypada na okres wyczekiwania,
  • na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje on prawo do wynagrodzenia,
  • wyczerpał już okres zasiłkowy (dotyczy niezdolności do pracy występującej po przerwie nieprzekraczającego 60 dni, spowodowanej tą samą chorobą co przed przerwą).