Wynagrodzenie członków zarządu spółki z o.o. bez składki zdrowotnej

Jak ominąć konieczność opłacania składki zdrowotnej w wysokości 9% liczonej od wynagrodzenia brutto członków zarządu z powołania? Jakie kroki podjąć, aby uchronić spółkę z o.o. od dodatkowych kosztów?

Zgodnie z założeniami ustawy Nowy Ład od stycznia 2022 roku w spółkach z o.o. wprowadzone są zmiany w zakresie wynagrodzeń członków zarządu z powołania. Od nowego roku na wynagrodzenie członków zarządu z powołania nałożona jest 9% składka zdrowotna, bez możliwości odliczenia jej od podatku.

Co zrobić, aby wynagrodzenie członków zarządu spółki z o.o. było bez składki zdrowotnej?

Z pomocą przychodzi art. 176 KSH mówiący o zobowiązaniu wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, za które otrzymywać będą wynagrodzenie niepodlegające składce zdrowotnej 9%.

  1. Rejestracja spółki w PRS

Decydując się na założenie spółki należy skorzystać z możliwości sporządzenia umowy u Notariusza, który pomoże opracować zapisy umożliwiające skorzystanie z rozwiązania w zakresie art. 176 KSH.

  1. Aktualizacja zapisów umowy spółki istniejącego podmiotu

Przedsiębiorcy prowadzący już firmę w postaci spółki z o.o., aby móc skorzystać z powyższego rozwiązania powinni dokonać aktualizacji zapisów umowy spółki dodając zapis o świadczeniach przez wspólników powtarzającej się pracy.

Pragniemy zaznaczyć, że nasze biuro oferuje pomoc w zakresie rejestracji spółki w PRS oraz dokonania aktualizacji zapisów umowy spółki z o.o. – zapraszamy do kontaktu.