Wystawianie faktur od października 2021 r.

Od października 2021 zostaną wprowadzone zmiany w zakresie wystawiania faktur. Na co warto zwrócić uwagę? Na czym polegać będzie wystawianie faktur od października 2021 r.?

Według najnowszych informacji już za kilka miesięcy zostanie wprowadzona możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktura ustrukturyzowana uznawana będzie jako rodzaj faktury elektronicznej.

Faktury, o których mowa, będą wystawiana oraz przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Celem wprowadzenia KSeF są:

  • weryfikacja uprawnień dostępu do KSeF,
  • otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych,
  • przechowywanie faktur,
  • oznaczanie dokumentów numerem identyfikującym (system odpowiada za przydzielenie odpowiedniego numeru),
  • weryfikacja zgodności faktury z wzorem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

Faktury ustrukturyzowane sporządzane będą w chmurowych systemach finansowo księgowych. Warto podkreślić, że z tego powodu podatnicy nie będą mieli możliwości ich zniszczenia lub zagubienia.