Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12 lipca

Zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest dla rodziców dzieci do lat 8 za sprawą ustawy o tarczy antykryzysowej 4.0.

Warto zaznaczyć, że jest on wypłacany od marca (momentu zamknięcia szkół, przedszkoli oraz żłobków).

Wprowadzono nowe rozporządzenie, które brzmi:
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1-1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców jest ogromną pomocą dla tych, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu placówek. Warto podkreślić, że z tego zasiłku mogą również skorzystać rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie będą mogli posłać do niej dziecka.

Przedłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego umożliwia ustawa 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jak złożyć wniosek?
Należy zrobić to za pośrednictwem portalu ZUS.
Zgodnie z zasadami pracownik składa taki dokument do pracodawcy, zleceniobiorca do zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność gospodarczą – bezpośrednio do ZUS.

 

Uwaga!

Do 13 lipca należy złożyć wniosek do CRBR!