Zatrudnienie cudzoziemca – o czym pamiętać?

Kto musi uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce? Jakich formalności należy dopełnić?

Pracodawcy muszą pamiętać o tym, że zatrudniając pracownika spoza terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii zobowiązani są do dopełniania niezbędnych obowiązków narzuconych przepisami prawa.

Zezwolenie na pracę w Polsce to dokument, który wydawany jest na wniosek podmiotu wyrażającego chęć zatrudnienia cudzoziemca.

Wniosek zawiera takie informacje jak m.in.:
– dane podmiotu zatrudniającego oraz konkretnego pracodawcy
– dane osobowe obcokrajowca
– regulacje dotyczące oferowanej pracy (m.in. zakres obowiązków, rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia)

Kto wydaje zezwolenie na pracę na terytorium Polski? Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę.

Warto zaznaczyć, że w przypadku uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca przedsiębiorca zobowiązany jest do informowania wojewodę o wszelkich zmianach, które wystąpiły od dnia wydania zezwolenia. Mowa tutaj o warunkach zatrudnienia przedstawionych w początkowym wniosku o wydanie dokumentu.

Co powinna zawierać umowa o pracę?