Zawód doradcy podatkowego – jak nim zostać oraz jakie usługi świadczy?

Ciągle zmieniające się przepisy podatkowe sprawiają, że w wielu sytuacja niezbędna okazuje się być pomoc doradcy podatkowego. Z usług tego rodzaju specjalisty mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy jak również osoby fizyczne.

Zawód doradcy podatkowego został powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 roku.

Zadaniem doradcy podatkowego jest kompleksowa obsługa w zakresie rachunkowości oraz zobowiązań podatkowych. Specjalista może również udzielać porad oraz wydawać opinie z zakresu obowiązków podatkowych. W jego usługi możemy zaliczyć również:
– sporządzenie deklaracji podatkowych
– reprezentacja przed organami podatkowymi
– reprezentacja przed sądami administracyjnymi
– prowadzenie ksiąg podatkowych
– doradztwo podatkowe
– pomoc we wdrożeniu nowych przepisów prawnych

Warto zaznaczyć, że warunkiem wykonywania tego zawodu jest szeroka wiedza merytoryczna, przede wszystkim w zakresie prawa finansowego, ale także innych dziedzin prawa. Istotną cechą charakteru doradcy podatkowego jest chęć ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie przepisów podatkowych oraz podnoszenie kwalifikacji.

Doradca podatkowy powinien:
1. mieć pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat i nie być ubezwłasnowolnionym częściowo lub całkowicie);
2. korzystać z pełni praw publicznych;
3. posiadać nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
4. posiadać wyższe wykształcenie.

Kolejnymi etapami są:
– pozytywny wynik egzaminu na doradcę podatkowego;
– 2-letnia praktyka zawodowa;
– złożenie wniosku o wpis na listę doradców podatkowych.