Zmiany podatkowe od 2021 roku

Pakiet SLIM VAT obejmuje zmiany, które mają zostać wprowadzone w podatku od towarów i usług w 2021 roku. Planowane zmiany zostały przedstawione na konferencji prasowej przez Ministra Finansów.
Nowelizacje prawne mają zawierać uproszczenia oraz zautomatyzowane rozwiązania usprawniające funkcjonowanie małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Rozwiązania, które ma wprowadzić PAKIET SLIM VAT:
1. Faktury korygujące
W kontekście do faktur korygujących in-minus ma zostać zniesiony formalny obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.
W przypadku faktur in-plus rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco.
2. Zastosowanie zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza UE
Zostanie wydłużony do 6 miesięcy termin zastosowania wyżej wymienionej stawki. Wprowadzona zmiana umożliwi neutralność zaliczek w eksporcie oraz sam eksport.
3. Wybór zasady przeliczenia kursu walut dla obliczania przychodu w podatku dochodowym
Zmiana umożliwi wybór wspólnego kursu dla obu podatków.
4.Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy.
5. Umożliwienie odliczenia VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz klienta biznesowego.

Projekt SLIM VAT jest efektem przeprowadzonej analizy przepisów, których celem jest ułatwienie prowadzenia firm w Polsce. Zdecydowanie przedsiębiorcy za dużo czasu tracą na wypełnianie obowiązków podatkowych. Wprowadzone zmiany mają zminimalizować formalności wynikające z zarządzania firmą oraz wypełnianiem obowiązków księgowych i podatkowych.