Zmiany podatkowe w obliczu koronawirusa

Od kilku dni trwa proces przygotowywania pakietu osłonowego dla przedsiębiorców przed skutkami, jakie najprawdopodobniej nastąpią z powodu panującej pandemii koronawirusa. W odpowiednich instytucjach przedstawiono już postulaty z najistotniejszego zakresu, a więc podatków, które umożliwią przedsiębiorstwom przetrwanie tego trudnego czasu, bez narażania się na przykre konsekwencje, które w normalnych warunkach wynikają z niewywiązania się z obowiązków podatkowych.

Proponowane jest wiele rozwiązań, aczkolwiek w pierwszej kolejności zwrócono uwagę na liczne nieobecności pracowników w branży księgowej, co jest spowodowane obowiązkową kwarantanną, bądź urlopem z tytułu opieki nad dziećmi. Jest to głównym powodem trudności z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

W związku z tym, wnosi się o dwumiesięczne odroczenie terminu:
– złożenia rozliczenia rocznego CIT-8,
– informacji o cenach transferowych,
– sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Dodatkowo wnosi się również o:
– uchylenie obowiązku osiągnięcia minimalnej rentowności podatkowej przez PKG,
– wstrzymanie prac nad wprowadzaniem nowych obciążeń sprawozdawczo-administracyjnych,
– wstrzymaniem wdrażania nowych podatków (m.in. nowe pliki JPK_VAT, podatku cukrowego, podatku od sprzedaży detalicznej itp.).

Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie planowanego wprowadzenia zmian, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji odnośnie tego, na jakim etapie znajdują się aktualnie wspomniane powyżej zmiany.