Zmiany w akcyzie od maja 2021 roku

Została uchwalona w Sejmie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wraz z kilkoma poprawkami uszczelniającymi system podatkowy.

Poprawki dotyczą m.in.:
– wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów z kwietnia na maj,
– przesunięcia terminu związanego z koniecznością złożenia informacji o cenach transferowych,
– wprowadzeniu zmian w ustawie o rezerwach strategicznych, która miałaby zapewnić finansowanie rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Celem prowadzenia zmian w przepisach prawnych jest pomoc przedsiębiorcom oraz zapewnienie uczciwych działań ze strony konkurencji.

Nowelizacja przepisów zobowiązuje przedsiębiorców do składania deklaracji elektronicznych w zakresie akcyzy już od 2021 roku. To rozwiązanie przyczyni się do sprawnej weryfikacji danych oraz szybkiej kontroli firm dokonujących nadużyć.

Uczciwi przedsiębiorcy nienaruszający prawo będą mogli liczyć na szybkie wydawanie decyzji oraz znaczne skrócenie czasu oczekiwania.

Warto zaznaczyć, że nowelizacja przepisów przewiduje:
– uszczelnienie systemu uzyskiwania i cofania zezwoleń akcyzowych
– możliwość prowadzenia działalności na podstawie posiadanych zezwoleń pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

 

Od kiedy obowiązkowo należy stosować e-faktury?