Zmiany w KRS od czerwca 2022

W ostatnim czasie została podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W jakim celu wdrożono zmiany? Jakim sytuacjom mają zapobiegać nowelizacje przepisów?

Zmiany w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego mają być wdrożone od 21 czerwca 2022 r.

Planowane zmiany w zakresie rejestru przedsiębiorców:
▸ wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS
▸ wzmocnienie funkcji informacyjnej akt rejestrowych
▸ wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego
▸ umożliwienie niezwłocznego uzyskania informacji i wpływie wniosków i dokumentów
▸ sprawne wykrycie posługiwania się fałszywymi dokumentami
▸ wprowadzenie newslettera (powiadamianie o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w rejestrze)

Powyższe zmiany mają wprowadzić większe zabezpieczenia w zakresie obsługi rejestru KRS.
Nowela wejdzie w życie 21 czerwca 2022 r.