Zmiany w PIT, CIT i ryczałcie od 2021 roku

Od stycznia 2021 roku planowane jest wprowadzenie istotnych zmian mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. O jakich zmianach mowa? Na co powinniśmy się przygotować?

Nowelizacja przepisów ma na celu uszczelnienie systemu PIT oraz CIT, by zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Planuje się wprowadzić rozwiązania:
1. Uszczelniające system podatku dochodowego ( m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, wprowadzenie rozwiązań usprawniających dochodzenie należności podatkowych, wprowadzenie obowiązku sporządzenia polityki podatkowej).
2. Przepisy mające na celu dopasowanie polskiej gospodarki do specyfiki i wielkości podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terytorium RP.
3. Likwidacja ulgi abolicyjnej.
4. Zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu.
5. Zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym oraz administracyjnym dla przedsiębiorców poprawiających swoją sytuację po epidemii COVID-19.
6. Podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT.
7. Zapewnienie weryfikacji rozliczeń podatku wspólników spółek jawnych.
8. Eliminacja wątpliwości interpretacyjnych dotyczących limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego.
9. Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową.

To tylko kilka planowanych zmian, których celem jest usprawnienie przepisów podatkowych oraz uszczelnienie działającego systemu ich poboru.

Usługa księgowość dla spółek z o.o. pozwala zadbać o sprawy księgowe podmiotu bez względu na nowelizacja prawne oraz wprowadzane zmiany w przepisach.