Zmiany w zakresie „mikropożyczki”

Strona główna AUDITORI

***

Zaproponowane zostało niedawno nowe rozwiązanie, którego celem jest pomoc mikroprzedsiębiorcom w zakresie prowadzenia działalności.

Zgodnie z przyjętą „Specustawą” z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych starosta został uprawniony do udzielenia pożyczki mikroprzedsiębiorcy. To jednorazowa pożyczka, której celem jest pomoc w pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość pożyczki nie może przekroczyć 5 000 zł.

Warto zaznaczyć, że pożyczka ta wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy, podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Rzecznik MŚP złożył wniosek o zmianę przepisów. Zmiana miałaby polegać na umorzeniu mikropożyczki z mocy prawa (po spełnieniu określonych warunków ustawy). Swoją propozycję opiera na tym, że organy władzy publicznej dysponują aktualnymi informacjami niezbędnymi do weryfikacji spełnienia kryteriów do umorzenia mikropożyczki.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
oraz
2.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.