Zmiany w zakresie podatku akcyzowego

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw planowane jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu uszczelnienie systemu podatku akcyzowego. Skutkiem zmian ma być poprawa warunków przedsiębiorców, którzy w sposób uczciwy prowadzą biznes oraz utrudnienie podejmowania działań w szarej strefie.

Zmiany zobowiążą przedsiębiorców do:
– składania deklaracji akcyzowych (elektronicznie);
– prowadzenie ewidencji związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi;
– prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie nowych rozwiązań utrudni uzyskiwanie zezwoleń akcyzowych.

Wdrażane rozwiązania mają na celu uszczelnienie systemów:
– poboru akcyzy w zakresie paliw opałowych,
– poboru akcyzy dotyczące alkoholu etylowego skażonego,
– poboru akcyzy dotyczące paliw żeglugowych,
– poboru akcyzy od samochodów osobowych.